دانلود آهنگ جدید رضا ضاد بی احساس
متن آهنگ بی احساس
رفت ولی چیزی نگفت من آروم بکیرم از رفتنش
دلش با من نبود من میدونستم اینو از اولش اونی که عاشق نباشه آخر یه جایی جا میزنه
هرچی دل بدی بهش سرده باهات دل میکنه دلمون تنگ میشه برات میدونم اینو اما برو
دارم حس میکنم این تنهایی رو تا ته این رابطه چشام واسه دیدن این صحنه چقد کم طاقته
روزای خوب پیش رو بدون من قشنگ تره جدایی مسیر مون واسه دوتامون بهتره
مسیر عشق روبه رو تمومه قصه و غمه سپردی دست غم منو پس به خدا سپردمت….

***

دلش با من نبود من میدونستم اینو از اولش اونی که عاشق نباشه آخر یه جایی جا میزنه
هرچی دل بدی بهش سرده باهات دل میکنه دلمون تنگ میشه برات میدونم اینو اما برو
دارم حس میکنم این تنهایی رو تا ته این رابطه چشام واسه دیدن این صحنه چقد کم طاقته
روزای خوب پیش رو بدون من قشنگ تره جدایی مسیر مون واسه دوتامون بهتره
مسیر عشق روبه رو تمومه قصه و غمه سپردی دست غم منو پس به خدا سپردمت….

آخرین آثار رضا ضاد