دانلود آهنگ جدید روزبه نعمت الهی سلام عليک
متن آهنگ اگه نباشی
اگه تو يه روز نباشي آرزو معني نداره

حتي خوشبختي تو اين شهر ديگه پاشو نمي ذاره

بي تو رو خونه ي قلبم پيله ي غصه مي شينه
چشم من تو دنيا جز تو نمي خواد چيزي ببينه

اگه تو يه روز نباشي آرزو معني نداره

حتي خوشبختي تو اين شهر ديگه پاشو نمي ذاره

بي تو رو خونه ي قلبم پيله ي غصه مي شينه
چشم من تو دنيا جز تو نمي خواد چيزي ببينه

***

اگه تو يه روز نباشي نفسم بالا نمياد
چون که اين دلم به جز تو هيچي از دنيا نمي خواد

بي تو عقده هاي کهنه مي لولن تو سينه هر دم
اگه مال من نباشي دل من جون مي ده در دم

اگه تو يه روز نباشي واسه من آخر دنياست

فکر کنم تموم عشقم توي اين ترانه پيداست

اگه تو يه روز نباشي واسه من آخر دنياست
فکر کنم تموم عشقم توي اين ترانه پيداست

اگه تو يه روز نباشي نفسم بالا نمياد
چون که اين دلم به جز تو هيچي از دنيا نمي خواد

بي تو عقده هاي کهنه مي لولن تو سينه هر دم
اگه مال من نباشي دل من جون مي ده در دم

اگه تو يه روز نباشي واسه من آخر دنياست

فکر کنم تموم عشقم توي اين ترانه پيداست

اگه تو يه روز نباشي واسه من آخر دنياست

فکر کنم تموم عشقم توي اين ترانه پيداست

آخرین آثار روزبه نعمت الهی