دانلود آهنگ جدید روزبه نعمت الهی مغناطيس

بارون گرفته حالمو

متن آهنگ بارون گرفته حالمو
بارون گرفته حالمو قفس شکسته بالمو
پُر از خيالتم هنوز اَزم نگير خيالمو

نگاه مهربونت از هميشه مهربون تره
يه جوري زل زدي بهِم که فکرت از سرم نره

مي خوام تو خيسيِ چشات گلايه هامو حل کني
به تلخيا بخندي و شبو پُر از عسل کني

بايد منو جا بذاري حتي اگه دلت نخواد
مثل موهاي گندميت منو بده به دستِ باد

بارون گرفته حالمو قفس شکسته بالمو
پُر از خيالتم هنوز اَزم نگير خيالمو

نگاه مهربونت از هميشه مهربون تره
يه جوري زل زدي بهِم که فکرت از سرم نره

***

هميشه من موندنيم هميشه تو مسافري
به موندنِ تو دلخوشم تو هم فقط مي خواي بري

بايد منو جا بذاري حتي اگه دلت نخواد
مثل موهاي گندميت منو بده به دستِ باد
مي خوام تو خيسيِ چشات گلايه هامو حل کني
به تلخيا بخندي و شبو پُر از عسل کني

بايد منو جا بذاري حتي اگه دلت نخواد

مثل موهاي گندميت منو بده به دستِ باد

آخرین آثار روزبه نعمت الهی