دانلود آهنگ جدید روزبه نعمت الهی سلام عليک

بی ستاره

دانلود موزیک

متن آهنگ بی ستاره
من که تو آسمون تو حتي ستاره ندارم
کجا برم که بي تو من يه راه چاره ندارم

عشق تو مثل آتيشه خودت ولي کوه يخي

عشق تو عشق آخره عشق دوباره ندارم

تو که خودت ستاره اي يا که يه راه چاره اي
اگه ازم جدا بشي همون عشق دوباره اي

تو که خودت ستاره اي يا که يه راه چاره اي
اگه ازم جدا بشي همون عشق دوباره اي

نگو ستاره گم شده تو آسمون تار من
نگو پرنده کشته شد با زخم هاي شکار من

مني که با ترانه هام لحظه به لحظه با توام
نگو نموندي تا ابد تو هر نفس کنار من

***

اينکه ميگم بهانه نيست بهانه عاشقانه نيست
بدون که عاشقي فقط نوشتن ترانه نيست

اينکه ميگم بهانه نيست بهانه عاشقانه نيست
بدون که عاشقي فقط نوشتن ترانه نيست

من که تو آسمون تو حتي ستاره ندارم
کجا برم که بي تو من يه راه چاره ندارم

عشق تو مثل آتيشه خودت ولي کوه يخي

عشق تو عشق آخره عشق دوباره ندارم

آخرین آثار روزبه نعمت الهی