دانلود آهنگ جدید روزبه نعمت الهی امروزی ها
متن آهنگ امروزی ها
حست با من باشه اگه دستام تنهاشه
اگه دردام پيداشه بازم مي خندم

ميون اين بيراهه اگه شادي کوتاهه
اگه سختي تو راهه بازم ميخندم

مثل ديروز و فردا من يه روز تازه ام
ميونه هر دردي من دنيامو مي سازم

اگه تنهام تو دنيا تو رو مي خوام تو دنيا
آخه وقتي آشوبم من با تو خوبم

امروز اگه حالم خوبه قلبم واسه تو مي کوبه
با تو رويام بي اندازست

امروز شده با هر سختي مي شه که بگي خوشبختي
امروز يه روز تازست
امروز اگه حالم خوبه قلبم واسه تو ميکوبه
با تو رويام بي اندازست

امروز شده با هر سختي مي شه که بگي خوشبختي

امروز يه روز تازست

***

معلومه من با تو شادم آرومه دنياي سادم
ما با هم درو بازم رو غم ميبنديم

ديوونم من دوست دارم
مي دونم ما بازم با هم مي خنديم

امروز اگه حالم خوبه قلبم واسه تو مي کوبه
با تو رويام بي اندازست

امروز شده با هر سختي مي شه که بگي خوشبختي

امروز يه روز تازست

امروز اگه حالم خوبه قلبم واسه تو مي کوبه
با تو رويام بي اندازست

امروز شده با هر سختي مي شه که بگي خوشبختي

امروز يه روز تازست

آخرین آثار روزبه نعمت الهی