دانلود آهنگ جدید روزبه نعمت الهی سلام عليک
متن آهنگ مشرقی عاشق
اي ياد تو در گوشه به هر گوشه ي خاکم

اي سرو جوان وطن اي شاخه ي تاکم

اي باغ بهار آينه اي خنده ي باران
اي روشني خانه و اي لاله ي پاکم
اي روشني خانه و اي لاله ي پاکم

تو پنجره ها را به سحرگاه گشودي
پيوسته چراغ ره تاريک تو بودي

اي مشرقي عاشق و اي لاله ي مومن
با نور نشستي و از آينه سرودي

قلب وطن از قلب تو پيوسته تپيده
اين عشق ببين خانه به خورشيد کشيده

سيمرغي و ققنوس و امرداد و نميرا
چون اختري از خاک به افلاک رسيده

سيمرغي و ققنوس و امرداد و نميرا
چون اختري از خاک به افلاک رسيده

***

اي ياد تو در گوشه به هر گوشه ي خاکم

اي سرو جوان وطن اي شاخه ي تاکم

اي باغ بهار آينه اي خنده ي باران
اي روشني خانه و اي لاله ي پاکم
اي روشني خانه و اي لاله ي پاکم

گلبانگ تو در باغ کشانده است قناري
از عطر تو آزاد شود باد بهاري

اي سروترين سرو که بال و پر تو سوخت
خاکستر تو ذره به هر ذره هزاري

گلبانگ تو در باغ کشانده است قناري
از عطر تو آزاد شود باد بهاري

اي سروترين سرو که بال و پر تو سوخت
خاکستر تو ذره به هر ذره هزاري

اي ياد تو در گوشه به هر گوشه ي خاکم

اي سرو جوان وطن اي شاخه ي تاکم

اي باغ بهار آينه اي خنده ي باران
اي روشني خانه و اي لاله ي پاکم
اي روشني خانه و اي لاله ي پاکم

آخرین آثار روزبه نعمت الهی