دانلود آهنگ جدید روزبه نعمت الهی ملت عشق

ملت عشق

متن آهنگ ملت عشق
من که مست از می جانم تتناهو یا هو
فارغ از کون و مکانم تتناهو یا هو

چشم مستش چو بدیدم دلم از دست برفت

عاشق چشم فلانم تتناهو یا هو
گاه در صومعه با اهل عبادت همدم
گاه در دیر مغانم تتناهو یا هو

من به تقدیرم و تقدیر هم از ذات من است
قادر هر دو جهانم تتناهو یا هو

تن به تن ذره به ذره همه انوار منند
زانکه خورشید نهانم تتناهو یا هو

تتناهو تتناهو تتناهو یا هو
تتناهو تتناهو تتناهو یا هو

***

‌من که مست از می جانم تتناهو یا هو
فارغ از کون و مکانم تتناهو یا هو

چشم مستش چو بدیدم دلم از دست برفت
عاشق عاشق چشم فلانم تتناهو یا هو

تتناهو تتناهو تتناهو یا هو
تتناهو تتناهو تتناهو یا هو

آخرین آثار روزبه نعمت الهی