دانلود آهنگ جدید روزبه نعمت الهی آبی

توی قلبم نشستی

متن آهنگ توی قلبم نشستی
از شبا سکوت گرفتم از تو مهتاب شعر و رؤيا
شدم اوني که تو خواستي نم نم بارون رو دريا

تو شباي بي ترانه به خيال تو نشستم
اما هرچي ديده بستم تو نيومدي شکستم

هنوز از تو جون مي گيره عطر شورانگيز پونه
روي گيسوي تو مونده باروناي دونه دونه

تورو از رؤيا گرفتم از چراغ و شور و مستي

باتو زندگيمو ساختم توي قلب من نشستي

باتو زندگيمو ساختم توي قلب من نشستي

ظهر خواب آلوده ي گس با تو طعم سحري داشت
توي باغ خشک خونه دست تو ترانه مي کاشت

خستگي کوچه گردي بي کسي زندگي سردي
با نفسهاي تو ميمرد با تو نه غم نه که دردي

**

هنوز از تو جون مي گيره عطر شورانگيز پونه

روي گيسوي تو مونده باروناي دونه دونه

تورو از رؤيا گرفتم از چراغ و شور و مستي

باتو زندگيمو ساختم توي قلب من نشستي

باتو زندگيمو ساختم توي قلب من نشستي

از شبا سکوت گرفتم از تو مهتاب شعر و رؤيا
شدم اوني که تو خواستي نم نم بارون رو دريا

تو شباي بي ترانه به خيال تو نشستم
اما هرچي ديده بستم تو نيومدي شکستم

هنوز از تو جون مي گيره عطر شورانگيز پونه
روي گيسوي تو مونده باروناي دونه دونه

تورو از رؤيا گرفتم از چراغ و شور و مستي
باتو زندگيمو ساختم توي قلب من نشستي

باتو زندگيمو ساختم توي قلب من نشستي

آخرین آثار روزبه نعمت الهی