دانلود آهنگ جدید صابر اس ای سر خاکم

سر خاکم

متن آهنگ سر خاکم
نمیخوای برگردی ببینی چقد خرابم ی روز دیدی نیستم تو هم میکنی حلالم
رو عکسام روبان مشکی کشیدن واسه من همه مشکی پوشیدن
ی روز میبینی که دیگه چیزی نموند ازم بجز خاطراتت که گرفتی ازم
سر خاکم میای و میشینی این خط این نشون اون روز و میبینی که رسیدی به حرفم
تو که میگفتی بجز تو کسی نیست توو قلبم منم عکساتو پاره پاره کردم
و این خط و نشون میرسی به حرفم که بد کردی با من
گفتی به گوشی خاموش بگم هر حرفی دارم خودت نموندی با من این خط این نشون میوفتی به یاد
بین که کارم به کجا کشیده زندگی من به تهش رسیده من که کم بودم برات میدونم امیدوارم اون به دلت بشینه
دل به غریبه بستی دل منو شکستی خوب میدونم ی روزی سرت میاد به زودی غرورتو میشکنن از عشقتو میگذرن
خوب میدونم ی روزی به یاد من میوفتی
از وقتی رفتی غم زده شبهای منم دیگه چیزی نموند بجز زخمای تنم که دونه به دونش به عشق تو بود
حالا یادگاری از تو مونده دردای سرم هی یادته ی روزی وقتی پشت خطت بودم گفتم با کی می حرفی
گفتی کاریت نباشه هم کلاسیمه
من که تورو دوس دارم از چی میترسی د از این میترسیدم که اومد به سرم
تنها شدم دلم شکست اونم به درک اگه میخوای بری جلو راتو نمیگیرم فقط بهم بگو عشقت بودم مگه نه

***

از وقتی رفتی غم زده شبهای منم دیگه چیزی نموند بجز زخمای تنم که دونه به دونش به عشق تو بود
حالا یادگاری از تو مونده دردای سرم هی یادته ی روزی وقتی پشت خطت بودم گفتم با کی می حرفی
گفتی کاریت نباشه هم کلاسیمه
من که تورو دوس دارم از چی میترسی د از این میترسیدم که اومد به سرم
تنها شدم دلم شکست اونم به درک اگه میخوای بری جلو راتو نمیگیرم فقط بهم بگو عشقت بودم مگه نه

آخرین آثار صابر اس ای