دانلود آهنگ جدید صادق آقاجانی دل دیوانه

دل دیوانه

دانلود موزیک

متن آهنگ دل دیوانه
دل دیوانه حال ویرانه را کس نمیداند
میان خانه غم کاشانه را کس نمیداند در دلم جاشد عشق چشمان تو
نگرانم یار گر نباشی یه روز ای به قربان تو نمیه جانم یار
با یار نمانی که بی یار بمیرم عشق تو چه کرد با من که من از همه سیرم
من دربه در موی سیاه تو شوم باز تو هیچ به من فکر نکن هی بکن ناز
دلداده ام و چاره ای جز یار ندارم مبهوتم و … ز تماشای نگارم
دلدار تو باشی ته دیوانگی است عشق من عاشقم و بنده درگاه توام عشق
با یار نمانی که بی یار بمیرم عشق تو چه کرد با من که من از همه سیرم
من دربه در موی سیاه تو شوم باز تو هیچ به من فکر نکن هی بکن ناز

***

من دربه در موی سیاه تو شوم باز تو هیچ به من فکر نکن هی بکن ناز
دلداده ام و چاره ای جز یار ندارم مبهوتم و … ز تماشای نگارم
دلدار تو باشی ته دیوانگی است عشق من عاشقم و بنده درگاه توام عشق
با یار نمانی که بی یار بمیرم عشق تو چه کرد با من که من از همه سیرم
من دربه در موی سیاه تو شوم باز تو هیچ به من فکر نکن هی بکن ناز

آخرین آثار صادق آقاجانی