دانلود آهنگ جدید صادق امین دل کندی

دل کندی

متن آهنگ دل کندی
جونم به لب رسید همش از بس به در خیرم
با این که میدونم نمیای دیگه واست غریبه ام
میدونستی نمیتونم میدونستی کم میارم دیگه برات مهم نبود چی به سرم میارم
دل کندی از اون همه عشق بینمون دل کندی حواست رفت پیش بین و اون
دل کندی یادت رفت قول و قرارمون دل کندی از اون همه عشق بینمون
دل کندی حواست رفت پیش بین و اون دل کندی یادت رفت قول و قرارمون
همش میگفتی دوست دارم مو به مو حواست پرت بود سرت شلوغ بود
ندیدی دارم جلوت میمیرم نخواستی که دستاتو بگیرم
دل کندی از اون همه عشق بینمون دل کندی حواست رفت پیش بین و اون
دل کندی یادت رفت قول و قرارمون دل کندی از اون همه عشق بینمون
دل کندی حواست رفت پیش بین و اون دل کندی یادت رفت قول و قرارمون

***

همش میگفتی دوست دارم مو به مو حواست پرت بود سرت شلوغ بود
ندیدی دارم جلوت میمیرم نخواستی که دستاتو بگیرم
دل کندی از اون همه عشق بینمون دل کندی حواست رفت پیش بین و اون
دل کندی یادت رفت قول و قرارمون دل کندی از اون همه عشق بینمون
دل کندی حواست رفت پیش بین و اون دل کندی یادت رفت قول و قرارمون

آخرین آثار صادق امین