دانلود آهنگ جدید صادق دری لیلی

لیلی

متن آهنگ لیلی
لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی دوست دارم خیلی

تو بهارم لیلی گل و خارم لیلی لیلی لیلی لیلی تو رو میخوام خیلی

واسه درد قلبم تو رو دارم لیلی دوست دارم لیلی

لیلی من همیشه تو رو از دور میدیدم حالم یه جوری میشد بهت میرسیدم لیلی آه لیلی

لیلی به تو نزدیک شدم قلبم زد عشقم توی سینه عشق تو غوغا کرد لیلی آه لیلی

لیلی لیلی لیلی دوست دارم خیلی تو بهارم لیلی گل و خارم لیلی

لیلی لیلی لیلی تو رو میخوام خیلی واسه درد قلبم تو رو دارم لیلی دوست دارم لیلی

دلمو ببین میمیره واست چه آسون همینه که هست نداره چیزی پنهون

منو تو و دل بازم تو این خیابون چه حالی داره عاشقی به زیر بارون

دلمو نذاشتی بمونه توو سینه داره میتپه دل عاشقی همینه

آخه عزیزم طاقت نداره خیلی داره میزنه بازم به عشق لیلی

لیلی لیلی لیلی دوست دارم خیلی تو بهارم لیلی گل و خارم لیلی

لیلی لیلی لیلی تو رو میخوام خیلی واسه درد قلبم تو رو دارم لیلی دوست دارم لیلی

***

دلمو ببین میمیره واست چه آسون همینه که هست نداره چیزی پنهون

منو تو و دل بازم تو این خیابون چه حالی داره عاشقی به زیر بارون

دلمو نذاشتی بمونه توو سینه داره میتپه دل عاشقی همینه

آخه عزیزم طاقت نداره خیلی داره میزنه بازم به عشق لیلی

لیلی لیلی لیلی دوست دارم خیلی تو بهارم لیلی گل و خارم لیلی

لیلی لیلی لیلی تو رو میخوام خیلی واسه درد قلبم تو رو دارم لیلی دوست دارم لیلی

آخرین آثار صادق دری