دانلود آهنگ جدید صادق راد فرصت

فرصت

متن آهنگ فرصت
تو که همراه من باشی به این تقدیر خوشبینم تموم آرزوهامو توو چشمای تو میبینم

ی عمره لحظه به لحظه به هم وابسته تر میشیم

ما نزدیکیم به هم اونقد که با هم یک نفر میشیم

که با هم یک نفر میشیم

از اینکه باورم کردی از اینکه هستی خوشحالم از اینکه رو گناه من چشاتو بستی خوشحالم

نگاهت به نگاه من ی بار دیگه فرصت داد

ببخشم اگه غیر از تو نگاهم به کسی افتاد

**

کنارم باشی خوشبختم کنارت زندگی خوبه من اینو با تو فهمیدم چقد دیوونگی خوبه

من از هیچکسی غیر از تو که آرامش نمیگیرم

امیدم لمس دستاته تو که هستی نمیمیرم

از اینکه باورم کردی از اینکه هستی خوشحالم از اینکه رو گناه من چشاتو بستی خوشحالم

نگاهت به نگاه من ی بار دیگه فرصت داد

ببخشم اگه غیر از تو نگاهم به کسی افتاد

از اینکه باورم کردی از اینکه هستی خوشحالم از اینکه رو گناه من چشاتو بستی خوشحالم

نگاهت به نگاه من ی بار دیگه فرصت داد

ببخشم اگه غیر از تو نگاهم به کسی افتاد

آخرین آثار صادق راد