دانلود آهنگ جدید صادق صالحی این عشقه

این عشقه

متن آهنگ این عشقه
دل به کسی دادم که میدونم تا آخرین نفس کنارم هست

تو بهترین و بدترین روزام بعده خدا اونه که یارم هست… !

این حسو به تو میدیونم تا هستم با تو میمونم

چشمام فقط تورو میبینه این عشقه عشق شیرینه این عشقه عشق شیرینه… !

هر جا باشی قلبم اونجاس این اقراره که عشقت زیباس

هر جا باشی قلبم اونجاس این اقراره که عشقت زیباس که عشقت زیباست… !

***

من با نفس کشیدنت زندم تو هر اتاق خونه عکست هست

چی از خدا بخوام به غیراز تو فقط نگات کنم همینو بس فقط نگات کنم همینو بس… !

هر جا باشی قلبم اونجاس این اقراره که عشقت زیباس

هر جا باشی قلبم اونجاس این اقراره که عشقت زیباس که عشقت زیباست… !

هر جا باشی قلبم اونجاس این اقراره که عشقت زیباس

هر جا باشی قلبم اونجاس این اقراره که عشقت زیباس که عشقت زیباست… !

آخرین آثار صادق صالحی