دانلود آهنگ جدید سعید افشار همزاد
متن آهنگ همزاد
یکی اومد از پشت ابر تردید تنها کسی که از پرسید پرسید صداش پر از زلالی یه چشمه لباش همه ترانه هامو دزدید
یکی اومد که حرفامو باور داشت حرفام واسه پروازش حکم پر داشت حرفایی که تقدیر هر خوابش بود توو فصل یخ گرمای آفتابش بود
یکی اومد که هم اسم شبم بود همرنگ واژه های رو لبم بود میگفت از وقتی که اینجا رسیدم عکسم رو روی آینه ها ندیدم
من صثداشو انگار شنیده بود چشهرشو توی رویا دیده بود حرفاش همون فکرای همشبم بود ترانه هایی که نگفته بودم
یکی اومد که هم اسم شبم بود همرنگ واژه های رو لبم بود من صثداشو انگار شنیده بود چشهرشو توی رویا دیده بود
حرفاش همون فکرای همشبم بود ترانه هایی که نگفته بودم یکی اومد از پشت ابر تردید تنها کسی که از رهایی پرسید
یکی اومد از پشت ابر تردید تنها کسی که از پرسید پرسید صداش پر از زلالی یه چشمه لباش همه ترانه هامو دزدید

***

یکی اومد که هم اسم شبم بود همرنگ واژه های رو لبم بود میگفت از وقتی که اینجا رسیدم عکسم رو روی آینه ها ندیدم
من صثداشو انگار شنیده بود چشهرشو توی رویا دیده بود حرفاش همون فکرای همشبم بود ترانه هایی که نگفته بودم
یکی اومد که هم اسم شبم بود همرنگ واژه های رو لبم بود من صثداشو انگار شنیده بود چشهرشو توی رویا دیده بود
حرفاش همون فکرای همشبم بود ترانه هایی که نگفته بودم یکی اومد از پشت ابر تردید تنها کسی که از رهایی پرسید
یکی اومد از پشت ابر تردید تنها کسی که از پرسید پرسید صداش پر از زلالی یه چشمه لباش همه ترانه هامو دزدید

آخرین آثار سعید افشار