دانلود آهنگ جدید سعید آسایش بامزه

بامزه

متن آهنگ بامزه
حواس مواس نداشتی روسریت و جا گذاشتی

نکنه بابات بفهمه باهام قرار میزاشتی

با من تو سفره خونه همش قرار میزاشتی

اون لهجت و دوست دارم من

قیافه بامزت و دوست دارم من

دلم میخواد همیشه برام بخندی

ببین چقدر خندت و دوست دارم من

لهجت و دوست دارم من

***

من تو رو دیدم و پسندیدم

تو منو دیدی پسندیدی

با اون موهای مشکی با اون لاک زرشکی

من تو رو دیدم پسندیدم

وان تو تری فور

اون لهجت و دوست دارم من

قیافه بامزت و دوست دارم من

دلم میخواد همیشه برام بخندی

ببین چقدر خندت و دوست دارم من

لهجت و دوست دارم من

حواس مواس نداشتی روسریت و جا گذاشتی

نکنه بابات بفهمه باهام قرار میزاشتی

با من تو سفره خونه همش قرار میزاشتی

اون لهجت و دوست دارم من

قیافه بامزت و دوست دارم من

دلم میخواد همیشه برام بخندی

ببین چقدر خندت و دوست دارم من

لهجت و دوست دارم من

دلم میخواد همیشه برام بخندی

ببین چه قدر خندت و دوست دارم

لهجت و دوست دارم

آخرین آثار سعید آسایش