دانلود آهنگ جدید سعید آسایش قسم
متن آهنگ قسم
بگو به من بمون نه خواهشی نکن
تو رو قسم بزار برمدیگه نوازشی نکن
با دو تا چشم پر گناهاز دلم خواهشی نکن
از سر رام برو کنار اشک چشامو در نیار
فقط میگم اینو بدون نگو به من دیگه بمون
نگو به من دیگه بمون
واسه دل شکسته نمونده دیگه راهی

واسه این قلب خسته نمونده سر پناهی
نه آشیون نه خونه وای ی ینه این دل دیونه
واسه موندن ندارم سر سوزن بهونه
تو رو قسم بزار برم حالا که خشک و پرپرم
اگر چه غرق حسرتم همینه راه آخرم
از سر رام برو کنار اشک چشامو در نیار
فقط میگم اینو بدون نگو به من دیگه بمون
نگو به من دیگه بمون
((نگو به من بمون .نه خواهشی نکن .با دو تا

***

چشم پر گناه دیگه نوازشی نکن . نگو به من

بمونگذشته آب از سرم . نه خواهشی نکن در
این وداع آخرم . نگو به من بمون))
عمر عشق منو تو دیگه تمومه
زندگیم پیش تو راست راسی حرومه
دل خوشیم پیش تو .تو بگو کدومه
زندگیم حرومه .دلخوشیم کدومه وای ی ی
اونچه ریخته شد پیشت آبرومه

دوری از تو و عشقت آرزومه وای ی ی
جاده سیاه غصه رو به رومه
دلخوشیم کدومه . زندگیم حرومه وای ی ی
نگو به من بمون نه خواهشی نکن
نگو به من بموننه خواهشی نکن
تو رو قسم بزار برمدیگه نوازشی نکن
با دوتا چشم پر گناه از دلم خواهشی نکن
از سر رام برو کناراشک چشامو در نیار
فقط میگم اینو بدون نگو به من دیگه بمون
نگو به من دیگه بمون
نگو به من دیگه بمون
نگو به من دیگه بمون
نگو به من دیگه بمون.

آخرین آثار سعید آسایش