دانلود آهنگ جدید سعید آسایش حیف من
متن آهنگ حیف من
روزی که رفتی شکستی عهدی که زیر بارون با دل من بستی
فکر کردم اگه بری بازم میایی چون عاشقم هستی
من ولی هنوز یاد اون عهدمون هستم
هنوز از عطر موهات عاشقونه مستم

چشمام چشماممو به روی چشم دیگرون بستم
حیف من حیف من حیف من حیف من
گناه من عاشقی بود و به پات سوختم
روزی هزار بار بازم چشم به راهت دوختم
توی بودی و من کنج دلم گفتم
حیف من حیف من حیف من حیف من

***

توی زندون دل تو حکم تیرم را نوشتم
می میرم از عشقت ولی میدونم که تو بهشتم
جشن مرگمو می گیری با رقیبام می شینی
یه روز دوباره اما منو تو رویا می بینی
روزی که رفتی شکستی عهدی که زیر بارون با دل من بستی
فکر کردم اگه بری بازم میایی چون عاشقم هستی
من ولی هنوز یاد اون عهدمون هستم

هنوز از عطر موهات عاشقونه مستم
چشمام چشماممو به روی چشم دیگرون بستم
حیف من حیف من حیف من حیف من
گناه من عاشقی بود و به پات سوختم
روزی هزار بار بازم چشم به راهت دوختم
توی بودی و من کنج دلم گفتم
حیف من حیف من حیف من حیف من

آخرین آثار سعید آسایش