دانلود آهنگ جدید سعید آسایش ولوله

نمره ی عاشقی

متن آهنگ نمره ی عاشقی
نوزدهه نمره ی من نمره ی عشق تو بیست
می دونم ترانه هام به قشنگی تو نیست
هیچ کسی مثل تو نیست اجازه هست عاشقت بشم
عکس چشات رو بکشم کاشکی یک کم عاشق بشی
تا بدونی چی می کشم اجازه هست عاشقت بشم
عکس چشات رو بکشم کاشکی یک کم عاشق بشی
تا بدونی چی می کشم نوزدهه نمره ی من

نمره ی عشق تو بیست می دونم ترانه هام
به قشنگی تو نیست هیچ کسی مثل تو نیست
ماه به نگات نمی رسه شب به چشات نمی رسه
هر کاری دوست داری بکن هیشکی به پات نمی رسه
نوزدهه نمره ی من نمره ی عشق تو بیست
می دونم ترانه هام به قشنگی تو نیست
هیچ کسی مثل تو نیست

***

شونزدهه ، هفدهه ، هیجدهه شونزدهه ، هفدهه ، هیجدهه
به شهر عشقت راهم می دی گوشه قلبت جام می دی
فقط واسه تو می خونم گوش به ترانه هام می دی
به شهر عشقت راهم می دی گوشه قلبت جام می دی
فقط واسه تو می خونم گوش به ترانه هام می دی
شونزدهه ، هفدهه ، هیجدهه

نوزدهه نمره ی من نمره ی عشق تو بیست
می دونم ترانه هام به قشنگی تو نیست
هیچ کسی مثل تو نیست به شهر عشقت راهم می دی
گوشه قلبت جام می دی فقط واسه تو می خونم
گوش به ترانه هام می دی به شهر عشقت راهم می دی
گوشه قلبت جام می دی فقط واسه تو می خونم
گوش به ترانه هام می دی نوزدهه نمره ی من

آخرین آثار سعید آسایش