دانلود آهنگ جدید سعید آسایش شراره ۲

شراره2

متن آهنگ شراره2
هنوز شراره خاطر خوا داره، زیر پاش حالا یه آزرا داره
میگم شراره بیا امشب پارتیه، میگه نه نمیام پارتی قاطیه

دیگه شراره دختر خوبی شدهف نمیاد مهمونی از همه عاصی شده
مامانش دوست داره زود اونو شوهر بده، شوهر که گیر نمیاد آخه به کی دختر بده
شراره آخه حالا عاقل شدهف خدا بخواد دیگه عاشق شده

***

یه پست جدید تو پیج منه، امشب پاریته دعوتن همه

امشب شراره یه فرقی داره، انگاری چشاش یه برقی داره
میگم شراره بیا امشب عالیه، اگه نیای دیگه سالن خالیه

دیگه شراره دختر خوبی شده، نمیاد مهمونی از همه عاصی شده
مامانش دوست داره زود اونو شوهر بده، شوهر که گیر نمیاد آخه به کی دختر بده
شراره آخه حالا عاقل شده، خدا بخواد دیگه عاشق شده

آخرین آثار سعید آسایش