دانلود آهنگ جدید سعید آسایش طلا
متن آهنگ طلا
خوشگله و هزار خاطر خواه داره، طلا تو قلب همه جا داره
عیارشم با دیگرون فرق داره، دلم واسه دیدن اون تب داره
طلا یه امروز بزار شب بشه، هزار و یک شب نزار سر بشه

آخه دوتا چشمام نزار تر بشه، گل های عشقم دیگه پرپر بشه
دلم دوباره خاطر خواه شده، درهای قلبم به روش وا شده
همیشه طلا تو فکر منه، انگاری طـلا همزاده منه
چه شبها همدم و یار منه، تو شبها همدم و یار منه

***

خوشگل و هزار خاطر خواه داره، طلـا تو قلب همه جا داره
عیارشم با دیگرون فرق داره، دلم واسه دیدن اون تب داره
طلای امروز بزار شب بشه، هزار و یک شب نزار سر بشه
آخه دوتا چشمام نزار تر بشه، گل های عشقم دیگه پر پر بشه

دلم دوباره خاطر خواه شده، درهای قلبم به روش وا شده
همیشه طلـا تو فکر منه، انگاری طـلا همزاد منه
چه شبها همدم و یاره منه، تو شبها همدم و یار منه

آخرین آثار سعید آسایش