دانلود آهنگ جدید سعید بحیرایی عاشق کشی

عاشق کشی

متن آهنگ عاشق کشی
دلتنگ توام مثل دلی که نفسش را
تکرار مکن حسرت این روزو شبش را
سخت است ببینی که کسی دل به تو داده
صد بار نگفتم که عوض کن وطنش

عاشق کشی چشم تو را ماه ندارد
بیچاره پلنگی که پریده همه ی خواستنش را
بعد از تو به مهتاب سری زد دل تنگم
سخت است که پنهان بکند روی مهش را

**

رفتم که فرامش کنم دوری او را
در خندق این فاصله ها خواستنش را
این جا همه بر منبر خود یاوه سرایند
باش که کسی یاد کند شعر ترش را

دستات تو مویم ن انگار که خورشید
تابیده به ظلمت کمی از انجمنش را
ای کاش که تجویز کند کهنه طبیبم
بر درد دلم قرص مهو روی گلش را

تعویض شده نسخه من روز جدایی
دارو نکند حل بی او شدنش را
بعد از تو به مهتاب سری زد دل تنگم
سخت است که پنهان بکند روی مهش را

رفتم که فرامش کنم دوری او را
در خندق این فاصله ها خواستنش را
این جا همه بر منبر خود یاوه سرایند
باش که کسی یاد کند شعر ترش را

آخرین آثار سعید بحیرایی