دانلود آهنگ جدید سعید بیباک بی معرفت
متن آهنگ بی معرفت
من از تو خسته ام سرد و دل شکسته ام چه کردی تو بی وفا

ندیدی حسمو نشد که باشی پیشمو سپردمت به خدا

یادت میارمو گفتی دوست دارمو چه ساده عاشقت شدم

نه دیگه بسمه هر بدیتو یادمه گذشتم از تو از خودم

تو شکستی قلبمو ندیدی حالمو بی معرفت تو یه روزی بودی باورم میخوام که بگذرم دیگه ازت

تو شکستی قلبمو ندیدی حالمو بی معرفت تو یه روزی بودی باورم میخوام که بگذرم دیگه ازت

من از نگاه تو از نگاه سرد تو میخوام که ساده بگذرم

نمیخوامت تو رو نه نمیخوامت برو با اینکه بودی باورم

یادت میارمو گفتی دوست دارمو چه ساده عاشقت شدم

تموم شد عشقمون هر چی بوده بینمون گذشتم از تو از خودم

تو شکستی قلبمو ندیدی حالمو بی معرفت تو یه روزی بودی باورم میخوام که بگذرم دیگه ازت

تو شکستی قلبمو ندیدی حالمو بی معرفت تو یه روزی بودی باورم میخوام که بگذرم دیگه ازت

***

من از نگاه تو از نگاه سرد تو میخوام که ساده بگذرم

نمیخوامت تو رو نه نمیخوامت برو با اینکه بودی باورم

یادت میارمو گفتی دوست دارمو چه ساده عاشقت شدم

تموم شد عشقمون هر چی بوده بینمون گذشتم از تو از خودم

تو شکستی قلبمو ندیدی حالمو بی معرفت تو یه روزی بودی باورم میخوام که بگذرم دیگه ازت

تو شکستی قلبمو ندیدی حالمو بی معرفت تو یه روزی بودی باورم میخوام که بگذرم دیگه ازت

آخرین آثار سعید بیباک