دانلود آهنگ جدید سعید کاتار نیمه جانم
متن آهنگ نیمه جانم
چشمانت خوابو ازم میگیره جانم دنیایم بسته به گیسوی نازت آرامم
با تو دنیارو توو دستام دارم دریاییم طوفانی و افسرده حالم
از هر راهی میرسم به تو خوشحالم ساحل امن من تویی جانم
دل بده توو دستانت عاشقت شدم یارم چشمانت آرام بشه جانم
دنیایم تویی برق نگاهم تویی میبافم موتو نیمه ی جانم تویی
دل بده توو دستانت عاشقت شدم یارم چشمانت آرام بشه جانم
دنیایم تویی برق نگاهم تویی میبافم موتو نیمه ی جانم تویی
دل به تو میبندم از تو لبخندم غم به جان داده هر چه غم دارم رفته از یادم
تو که شیرین منی من با تو فرهادم
دل بده توو دستانت عاشقت شدم یارم چشمانت آرام بشه جانم
دنیایم تویی برق نگاهم تویی میبافم موتو نیمه ی جانم تویی
دل بده توو دستانت عاشقت شدم یارم چشمانت آرام بشه جانم
دنیایم تویی برق نگاهم تویی میبافم موتو نیمه ی جانم تویی

***

دل به تو میبندم از تو لبخندم غم به جان داده هر چه غم دارم رفته از یادم
تو که شیرین منی من با تو فرهادم
دل بده توو دستانت عاشقت شدم یارم چشمانت آرام بشه جانم
دنیایم تویی برق نگاهم تویی میبافم موتو نیمه ی جانم تویی
دل بده توو دستانت عاشقت شدم یارم چشمانت آرام بشه جانم
دنیایم تویی برق نگاهم تویی میبافم موتو نیمه ی جانم تویی

آخرین آثار سعید کاتار