دانلود آهنگ جدید سعید خانی لیلی

لیلی

متن آهنگ لیلی
دست رو دلم نذار که من عاشقتم عاشق دیوونه توی عزیز دردونه توی ستاره این خونه

بسته یکم با ما راه بیا از این لجبازی ها کوتاه بیا یعنی دلت کوتاه میاد

لیلی دلو وردار ببر لیلی تو که داری خبر دوست دارم میدونم دوستم داری

تو هم لیلی من دیوونتم لیلی کاش بشه یکم عاشق من باشی تو هم

لیلی دلو وردار ببر لیلی تو که داری خبر دوست دارم میدونم دوستم داری

تو هم لیلی من دیوونتم لیلی کاش بشه یکم عاشق من باشی تو هم

دل توو دلم نیست که بگم مال منه آره دنیای منه دیوونه اش بودن کار منه دل

توو دلش نیست منو اذیت بکنه هی باهام لج بکنه نمیدونه توو فال منه

لیلی دلو وردار ببر لیلی تو که داری خبر دوست دارم میدونم دوستم داری

تو هم لیلی من دیوونتم لیلی کاش بشه یکم عاشق من باشی تو هم

لیلی دلو وردار ببر لیلی تو که داری خبر دوست دارم میدونم دوستم داری

تو هم لیلی من دیوونتم لیلی کاش بشه یکم عاشق من باشی تو هم

***

تو هم لیلی من دیوونتم لیلی کاش بشه یکم عاشق من باشی تو هم

دل توو دلم نیست که بگم مال منه آره دنیای منه دیوونه اش بودن کار منه دل

توو دلش نیست منو اذیت بکنه هی باهام لج بکنه نمیدونه توو فال منه

لیلی دلو وردار ببر لیلی تو که داری خبر دوست دارم میدونم دوستم داری

تو هم لیلی من دیوونتم لیلی کاش بشه یکم عاشق من باشی تو هم

لیلی دلو وردار ببر لیلی تو که داری خبر دوست دارم میدونم دوستم داری

تو هم لیلی من دیوونتم لیلی کاش بشه یکم عاشق من باشی تو هم

آخرین آثار سعید خانی