دانلود آهنگ جدید سعید مرادی قهرو آشتی
متن آهنگ قهرو آشتی
سخته نه شنیدن از تو اما من نم نمک عادتم شده سخته دل بریدن از تو

اما من کم کمک عادتم شده

عادتم شده بخندیو توو خنده هات واسم عشقی نباشه که به سختی از تو این قلب

پریشونت قسم خورده جداشه

سخته نه شنیدن از تو میدونی سخته دل بریدن از تو میدونی میدونی قهرو آشتی شده

کارت میدونی آخه دلم شده شکارت

**

میدونی آخه دلم شده شکارت

**

میدونی یا توو دلت بهم میخندی نازنین باز راه عشقو روم میبندی میدونی یا توو دلت

بهم میخندی نازنین باز

راه عشقو روم میبندی

میری از پیشم که من دیوونه ترشم دلمو میدزدی ریزه ریزه کم کم میدونی عاشقتم ازم

میدزدی چشماتو آخرش نفهمیدم

این همه خوشگل چرا تو

میدونی عاشقتم ازم میدزدی چشماتو آخرش نفهمیدم این همه خوشگل چرا تو

این همه خوشگل چر اتو

سخته نه شنیدن از تو اما من نم نمک عادتم شده سخته دل بریدن از تو

اما من کم کمک عادتم شده

عادتم شده بخندیو توو خنده هات واسم عشقی نباشه که به سختی از تو این قلب

پریشونت قسم خورده جداشه

سخته نه شنیدن از تو میدونی سخته دل بریدن از تو میدونی میدونی قهرو آشتی شده

کارت میدونی آخه دلم شده شکارت

**

میدونی آخه دلم شده شکارت

**

میدونی آخه دلم شده شکارت

میدونی یا توو دلت بهم میخندی نازنین باز راه عشقو روم میبندی میدونی یا توو دلت

بهم میخندی نازنین باز

راه عشقو روم میبندی

آخرین آثار سعید مرادی