دانلود آهنگ جدید سعید شهابی و شهرام قلی خانی ارباب دل من

ارباب دل من

متن آهنگ ارباب دل من
مثال بی محرم فکر کردی به اینکه بی حسین از دست میریم
به اینکه روضه ازت بگیرن کجا داری بری آروم بگیری
این یه قسمته این یه دعوته یه شروع خوب واسه رفاقته
سلام محبوب دل من سلام ای نور دو دیده سلام به خشکی لب تو
سلام به رگای بریده
**
مثال بی محرم فکر کردی به اینکه بی حسین از دست میریم
به اینکه روضه ازت بگیرن کجا داری بری آروم بگیری
این یه قسمته این یه دعوته یه شروع خوب واسه رفاقته
سلام محبوب دل من سلام ای نور دو دیده سلام به خشکی لب تو
سلام به رگای بریده

آخرین آثار سعید شهابی