دانلود آهنگ جدید سعید شریعت یکی به من بگه چمه

یکی به من بگه چمه

متن آهنگ یکی به من بگه چمه
یکی بمن بگه چمه شاید که دیوونه شدم چی آوردم سر خودم یکی بمن چمه

حالم خرابه خودمو به درو دیوار میزنم اما تعجب میکنم یعنی که این خود منم یعنی که این خود منم

چیشد چجوری این دنیام عوض شد باور و حسم حرفام عوض شد خودم و چنبار تو آیینه دیدم همونم اما از تو پاشیدم خدایا حالا یکی بمن چمه

***

یکی بمن بگه چمه کلافه ام حالم بده بگه دیگه امون نده یکی بمن بگه چمه یکی بمن بگه چمه

چیشد چجوری این دنیام عوض شد باور و حسم حرفام عوض شد خودم و چنبار تو آیینه دیدم همونم اما از تو پاشیدم خدایا حالا یکی بمن چمه

آخرین آثار سعید شریعت