دانلود آهنگ جدید سعید سروش نفهمیدی منو

نفهمیدی منو

متن آهنگ نفهمیدی منو
میشد توی این روزها با تو بهتر شم میشد باشی نه اینکه بی تو پرپر شم
میشد منو باور کرد احساسو بیشتر کرد اما نشد تنها نشد هی گفتم نرو
باید از اول دل نمیبستم به تو چجوری هیچ جور نمیدیدی منو
توی خوب و بدت همه جورتو بودم نفهمیدی منو نه دیوونه شدن اینقدر ها راحت نبود
من احساسم به تو واسه یه مدت نبود اون که من میخواستمش مال این صحبت نبود
کیه مثل من آغوشش بازه رو به تو
کی با همه احساسش به تو میگه نرو به این دل دیوونه بی تو سخت میگذره
اما برای ما این دوری بهتره نه دیوونه شدن اینقدر ها راحت نبود
من احساسم به تو واسه یه مدت نبود اون که من میخواستمش مال این صحبت نبود

***

من احساسم به تو واسه یه مدت نبود اون که من میخواستمش مال این صحبت نبود
کیه مثل من آغوشش بازه رو به تو
کی با همه احساسش به تو میگه نرو به این دل دیوونه بی تو سخت میگذره
اما برای ما این دوری بهتره نه دیوونه شدن اینقدر ها راحت نبود
من احساسم به تو واسه یه مدت نبود اون که من میخواستمش مال این صحبت نبود

آخرین آثار سعید سروش