دانلود آهنگ جدید سعید بحری از بس خوبی

از بس خوبی

متن آهنگ از بس خوبی
من عاشق بارون نبودم بی سر و سامون نبودم
دیوونه و مجنون نبودم تو اومدی قصه عوض شد
قبل تو زندگی نکردم هر کاری رو بگی نکردم تو
اومدی دورت بگردم تو اومدی قصه عوض شد
از بس خوبی نمیشه ازت بگذرم کنار تو عاشق ترم حال دلم بی تو خرابه
از بس خوبی دل بی قرارم میخواد کنار تو آروم بشه هر
شب توو آغوشت بخوابه از بس خوبی نمیشه ازت بگذرم
کنار تو عاشق ترم حال دلم بی تو خرابه از بس خوبی دل بی قرارم میخواد کنار تو آروم بشه
هر شب توو آغوشت بخوابه دلبر دیوونه ی من خاتون دردونه ی من فرشته ی خوبه ی من
همه دار و ندار تو توو سختیا کنار تو همیشه بی قرار تو من از بس
خوبی نمیشه ازت بگذرم کنار تو عاشق ترم حال دلم بی تو خرابه
از بس خوبی دل بی قرارم میخواد کنار تو آروم بشه هر شب توو آغوشت بخوابه از بس خوبی نمیشه ازت بگذرم
کنار تو عاشق ترم حال دلم بی تو خرابه از بس خوبی دل بی قرارم میخواد کنار تو آروم بشه هر شب توو آغوشت بخوابه

***

کنار تو عاشق ترم حال دلم بی تو خرابه از بس خوبی دل بی قرارم میخواد کنار تو آروم بشه
هر شب توو آغوشت بخوابه دلبر دیوونه ی من خاتون دردونه ی من فرشته ی خوبه ی من
همه دار و ندار تو توو سختیا کنار تو همیشه بی قرار تو من از بس خوبی نمیشه ازت بگذرم کنار تو عاشق ترم حال دلم بی تو خرابه
از بس خوبی دل بی قرارم میخواد کنار تو آروم بشه هر شب توو آغوشت بخوابه از بس خوبی نمیشه ازت بگذرم
کنار تو عاشق ترم حال دلم بی تو خرابه از بس خوبی دل بی قرارم میخواد کنار تو آروم بشه هر شب توو آغوشت بخوابه

آخرین آثار سعید بحری