دانلود آهنگ جدید سعید مجد لیلی
متن آهنگ لیلی
تا تو را دیدم دلم یکباره هری ریخت باز شهر دیووانه شد از عشق تو ای خاتون ناز
عقل و هوشم را که بی رحمانه بردی از سرم غرق عشق تو شدم در سیل چشمان ترم
لیلی معشوقِ تبار مهر تو بی مهره مار برده دل از عالم و آدم، این همه مجنون توام
من هم اسیر تو شدم تا دلمو دست تو دادم از نگاه اولت حس کرده بودم سالهاست
میشناسد قلب من این خنده را که آشناست خنده های تو دعای مطلق رفع بلاست
خنده های تو دعای مطلق رفع بلاست لیلی معشوقِ تبار مهر تو بی مهره مار
برده دل از عالم و آدم، این همه مجنون توام من هم اسیر تو شدم تا دلمو دست تو دادم

***

لیلی معشوقِ تبار مهر تو بی مهره مار برده دل از عالم و آدم، این همه مجنون توام
من هم اسیر تو شدم تا دلمو دست تو دادم از نگاه اولت حس کرده بودم سالهاست
میشناسد قلب من این خنده را که آشناست خنده های تو دعای مطلق رفع بلاست
خنده های تو دعای مطلق رفع بلاست لیلی معشوقِ تبار مهر تو بی مهره مار
برده دل از عالم و آدم، این همه مجنون توام من هم اسیر تو شدم تا دلمو دست تو دادم

آخرین آثار سعید مجد