دانلود آهنگ جدید سعید مرآتی دلتنگی

دلتنگی

متن آهنگ دلتنگی
بی تو در هر ثانیه حرفی به جز تکرار نیست دوستت دارم و این محتاج به اقرار نیست
لحظه های بی تو بودن را تحمل کرده ام بی تو حتی زندگی چیزی به جز تکرار نیست
دوست دارم نمیخوامه جدایی از تو را باد شاید آورد گاهی صدایی از تو را
تو همان بندی که گفتم در تو زنجیرم کنن نه نمیخواهم نمیخواهم رهایی از تو را
حال منو میفهمی ای زیبای بی همتا من بی تو امیدی به روز و روزگارم نیست
در پیله تنهایی خود گوشه میگیرم وقتی که چشمی مثل چشمت بیقرارم نیست
آرام من بی تو دلم را از هر آنچه غیر تو بوده تکاندم
دلدار من هر وقت و هرجایی به دلتنگی رسیدم از تو خواندم
میخواهمت امید فردام برگرد و شمع راه من شو
راهی ندارم غیر رویت ای ماه من همراه من شو
حال منو میفهمی ای زیبای بی همتا من بی تو امیدی به روز و روزگارم نیست
در پیله تنهایی خود گوشه میگیرم وقتی که چشمی مثل چشمت بیقرارم نیست

***

آرام من بی تو دلم را از هر آنچه غیر تو بوده تکاندم
دلدار من هر وقت و هرجایی به دلتنگی رسیدم از تو خواندم
میخواهمت امید فردام برگرد و شمع راه من شو
راهی ندارم غیر رویت ای ماه من همراه من شو
حال منو میفهمی ای زیبای بی همتا من بی تو امیدی به روز و روزگارم نیست
در پیله تنهایی خود گوشه میگیرم وقتی که چشمی مثل چشمت بیقرارم نیست

آخرین آثار سعید مرآتی