دانلود آهنگ جدید سعید تالشی خوشبختی

خوشبختی

متن آهنگ خوشبختی
با دوتا چشمات زل بزن تو چشمام من قد دنیا تورو میخوام من میخوام با تو دنیامو بسازم

عاشق من باش گل نازم من نمیدونم چی سرم اومد خوشبختی با تو به دلم رو زد

دنیا تا دنیاست تو بمون پیشم روز به روز بیشتر عاشق میشم ببین حرفاتو بزن درداتو بگو

درداتو به جون میخرم دوست دارم دوست دارم دوست دارم من نمیدونم چی سرم اومد

خوشبختی با تو به دلم رو زد دنیا تا دنیاست تو بمون پیشم روز به روز بیشتر عاشق میشم

***

با دوتا چشمات زل بزن تو چشمام من قد دنیا تورو میخوام من میخوام با تو دنیامو بسازم

عاشق من باش گل نازم من نمیدونم چی سرم اومد خوشبختی با تو به دلم رو زد

دنیا تا دنیاست تو بمون پیشم روز به روز بیشتر عاشق میشم ببین حرفاتو بزن درداتو بگو

درداتو به جون میخرم دوست دارم دوست دارم دوست دارم من نمیدونم چی سرم اومد

خوشبختی با تو به دلم رو زد دنیا تا دنیاست تو بمون پیشم روز به روز بیشتر عاشق میشم

آخرین آثار سعید تالشی