دانلود آهنگ جدید صفامیر شکر سبزه ناز
متن آهنگ سبزه ناز
سبزه ی ناز بندری زیر حریر زر زری از او بالا نگات زدم توی حیاط بی روسری
باد میزنه توی موهات چقد قشنگه اون چشات
آخ مو هلاکتم هلاک هلاک اون ناز نگات هلاک اون ناز نگات
هوار هوار ناز دختر ناز و خوشگله سبزه ی بندر
آی هوار هوار گل نازم بیا تا با تو دنیامو بسازم
آی هوار هوار ناز دختر ناز و خوشگ
سبزه ی ناز بندری زیر حریر زر زری از او بالا نگات زدم توی حیاط بی روسری
باد میزنه توی موهات چقد قشنگه اون چشات
آخ مو هلاکتم هلاک هلاک اون ناز نگات هلاک اون ناز نگات
هوار هوار ناز دختر ناز و خوشگله سبزه ی بندر

**
آی هوار هوار گل نازم بیا تا با تو دنیامو بسازم

**

آی هوار هوار ناز دختر ناز و خوشگله سبزه ی بندر
آی هوار هوار گل نازم بیا تا با تو دنیامو بسازم
واست عروسی میگیرم کسی ندیده باشه
فرشته از توو آسمون گل رو سرت بپاشه
میارم مطرب و می صد تا تفنگ صدتا سوار
میکشم توو اهل بندر همه جا هوار هوار
میارم مطرب و می صد تا تفنگ صدتا سوار
میکشم توو اهل بندر همه جا هوار هوار
هوار هوار ناز دختر ناز و خوشگله سبزه ی بندر
آی هوار هوار گل نازم بیا تا با تو دنیامو بسازم
آی هوار هوار ناز دختر ناز و خوشگله سبزه ی بندر
آی هوار هوار گل نازم بیا تا با تو دنیامو بسازم
هوار هوار ناز دختر ناز و خوشگله سبزه ی بندر

**
آی هوار هوار گل نازم بیا تا با تو دنیامو بسازم
دنیامو بسازم

آخرین آثار صفا میرشکر