دانلود آهنگ جدید سهند زرخیز دلبری
متن آهنگ دلبری
منو تو نداریم امشب یکی یدونمی تو عشقم میگم عاشقم میخوامت بگو دیوونمی تو عشقم
دلبری میکنی برام یواشکی میخندی یه دفعه نگام میکنی یهویی چشاتو رو من میبندی
دلبری میکنی برام سر به سرم میذاری همه میدونن عاشقمی نباشم بیقراری
منو تو نداریم امشب یکی یدونمی تو عشقم میگم عاشقم میخوامت بگو دیوونمی تو عشقم
من میبینم تو رو حواسم به تو پرت میشه دست و پامو گم میکنم این دیگه چجوریشه
هی دل دیوونه من میبینی دلت میره تو نمیدونی دل من رو تو بد گیره
منو تو نداریم امشب یکی یدونمی تو عشقم میگم عاشقم میخوامت بگو دیوونمی تو عشقم

***

منو تو نداریم امشب یکی یدونمی تو عشقم میگم عاشقم میخوامت بگو دیوونمی تو عشقم
من میبینم تو رو حواسم به تو پرت میشه دست و پامو گم میکنم این دیگه چجوریشه
هی دل دیوونه من میبینی دلت میره تو نمیدونی دل من رو تو بد گیره
منو تو نداریم امشب یکی یدونمی تو عشقم میگم عاشقم میخوامت بگو دیوونمی تو عشقم

آخرین آثار سهند زرخیز