دانلود آهنگ جدید سجاد صبوری و علی کشوری گرداب
متن آهنگ گرداب
شبا استرس و بیدار فاز غمگین و گیتار خاطرات و بارون و عکسای روی دیوار
گاهی بین یک دوراهی میشه احساس و فدا کرد دورت ایده ال اما میشه دنیا رو رها کرد
توی گرداب نبودت خودم و غرق کردم بعد رفتنت خودم هم با خودم فرق کردم
این همون آخر قصه است تو بگو بد کردم کل این روزا رو من به عشق تو سر کردم
آرزوتو صد دفعه هم عنوان کنی من مثل سابق نیستم بخوای گمرام کنی
من مثل سابق خریدار عشوه هات نیستم تو تنوع طلب هر روزم عشوه هات بیشتر
من اون روزا شده بودم یه فرد منزوی تو راحت نشستی به بنده زل زدی
میدونی همینا جمع شدن که عقده شدن اگه ضرری هم کردم به جاش پخته شدم
با حرفات هرکی ندونه میگه پاک ترینی من بدم تو هم که شایسته آفرینی
بزار خودم بگم اصلا علی خواستنی نیست تو صدبار عوض بشی ما که باز همینیم
حسادت داشتن دیدی چیا ازم گفتن تو چرا قبول کردی من تو خیانتم دختر
یک درصد احتمال ندادی پاپوش بوده ببین فرشته من با کی هم آغوش بوده
دیگه میرم چون گذشته کار از گلایه تو هم با عشق جدیدت خلایق هرچه لایق
بین بودن و نبودن فاصله یه قاب عکس عاشقونه زندگی کن عاشقی بدون مرزه
توی گرداب نبودت خودم و غرق کردم بعد رفتنت خودم هم با خودم فرق کردم
این همون آخر قصه است تو بگو بد کردم کل این روزا رو من به عشق تو سر کردم

***

یک درصد احتمال ندادی پاپوش بوده ببین فرشته من با کی هم آغوش بوده
دیگه میرم چون گذشته کار از گلایه تو هم با عشق جدیدت خلایق هرچه لایق
بین بودن و نبودن فاصله یه قاب عکس عاشقونه زندگی کن عاشقی بدون مرزه
توی گرداب نبودت خودم و غرق کردم بعد رفتنت خودم هم با خودم فرق کردم
این همون آخر قصه است تو بگو بد کردم کل این روزا رو من به عشق تو سر کردم

آخرین آثار سجاد صبوری و علی کشوری