دانلود آهنگ جدید سجاد ماندگار خودتو آروم کن
متن آهنگ خودتو آروم کن
رفتی گفتی که یادم نمیفتی
رفتی ولی کاش اینو نمیگفتی
بسته دست منو این کارات بسته
بسه واسم این رابطه ی خسته

دلم میخواست این حرفا گفته نشه
تو گفتی که وقت گفتنشه
تو گفتی من نباشم آروم تری
چی باید میشد که نری

حالا خودت خودتو آروم کن
با دلت تکلیفتو معلوم کن
حالا جفتمون بیخیال هم
مگه تو اینو نخواستی ازم


**

چقد دوست داشتن تو کوتاه بود
یه وقت یه چیزی بین ما بود
چی شد که اینجوری شد آخرش
یکم گیجی من ده برابرش

دلم میخواست این حرفا گفته نشه
تو گفتی که وقت گفتنشه
تو گفتی من نباشم آروم تری
چی باید میشد که نری

حالا خودت خودتو آروم کن
با دلت تکلیفتو معلوم کن
حالا جفتمون بیخیال هم
مگه تو اینو نخواستی ازم

آخرین آثار سجاد ماندگار