دانلود آهنگ جدید سالار عقیلی شور مستی
متن آهنگ شور مستی
در من این شور مستی خداییست
مستی ام از شراب شما نیست وز نگاهی چنین مست مستم
گر تو مستم بگیری روا نیست راه تاریکِ تاریک میخانه بسته
من تنهای تنها، غمگین و خسته از نگاه تابانش گرچه دورم امشب
جام جانم از عشق او بود لبالب داد از این شب تار بی سحر نماند
تا رسم به شور مستی دیده بسته ام به راهش تا بد از نگاه گرمش شور مستی خدایی

***

مستی ام از شراب شما نیست وز نگاهی چنین مست مستم
گر تو مستم بگیری روا نیست راه تاریکِ تاریک میخانه بسته
من تنهای تنها، غمگین و خسته از نگاه تابانش گرچه دورم امشب
جام جانم از عشق او بود لبالب داد از این شب تار بی سحر نماند
تا رسم به شور مستی دیده بسته ام به راهش تا بد از نگاه گرمش شور مستی خدایی

آخرین آثار سالار عقیلی