دانلود آهنگ جدید سالار و علی محمدی تو کجایی

تو کجایی

متن آهنگ تو کجایی
توی این دنیای خالی از محبت تو کجایی توی این دنیای بیرحم و مروت تو کجایی
بی وفا من که در این شهر غریبم تو کجایی مگه تو دیده بودی از من خیانت تو کجایی
تو کجایی که دلم تنگ چشماته سهم من از داشتن تو خاطراته
تو کجایی که ببینی چشم براهتم در به در دنبال جای رد پاتم
توی این روزای سرد و بی قرار کم آوردم توی این شبهای پر از انتظار کم آوردم
تو از این خواب دیگه نمیشی بیدار سخته گفتنش ولی خدانگهدار خدانگهدار
تو کجایی که دلم تنگ چشماته سهم من از داشتن تو خاطراته
تو کجایی که ببینی چشم براهتم در به در دنبال جای رد پاتم

***

تو کجایی که دلم تنگ چشماته سهم من از داشتن تو خاطراته
تو کجایی که ببینی چشم براهتم در به در دنبال جای رد پاتم
توی این روزای سرد و بی قرار کم آوردم توی این شبهای پر از انتظار کم آوردم
تو از این خواب دیگه نمیشی بیدار سخته گفتنش ولی خدانگهدار خدانگهدار
تو کجایی که دلم تنگ چشماته سهم من از داشتن تو خاطراته
تو کجایی که ببینی چشم براهتم در به در دنبال جای رد پاتم

آخرین آثار سالار و علی محمدی