دانلود آهنگ جدید سالار نادی کاشکی بودی میدیدی

کاشکی بودی میدیدی

متن آهنگ کاشکی بودی میدیدی
باورم نمیشه بی تو زنده موندم منی که جوانیمو به پات سوزوندم
وقتی رفتی رنگ زندگیم عوض شد با یه رنگ مشکی دنیامو پوشوندم
کاری از دست دلم که بر نمیاد دیگه خوشبختی یه سر اینور نمیاد
بعد تو حال ترانه هم خرابه صدایی از این دیوونه در نمیاد
تو همه آرامش بودم الان حال منی اینجا متروکه ترین خرابه روی زمین
کاشکی بودی و میدیدی کاشکی بودی و میدیدی هرکی از عشقش جدا شه یه جهنم روبروشه
بعد از اون دیگه نمیتونه با هیچ کسی بجوشه کاشکی بودی و میدیدی کاشکی بودی و میدیدی

***

بعد تو حال ترانه هم خرابه صدایی از این دیوونه در نمیاد
تو همه آرامش بودم الان حال منی اینجا متروکه ترین خرابه روی زمین
کاشکی بودی و میدیدی کاشکی بودی و میدیدی هرکی از عشقش جدا شه یه جهنم روبروشه
بعد از اون دیگه نمیتونه با هیچ کسی بجوشه کاشکی بودی و میدیدی کاشکی بودی و میدیدی

آخرین آثار سالار نادی