دانلود آهنگ جدید صالح چشمای بسته

چشمای بسته

متن آهنگ چشمای بسته
امون بده ببینمت با چشمای که بسته اند تو سر بذار رو شونه هام که عاشقن که خستن

صدا بزن منو بذار صداتو زندگی کنم بذار دیوونگی کنم بذار از عشق تو چشای من بگو بگو برای من

با چشم بسته عاشقم ببین به جای من بذار که حس کنم تو رو با لمس خنده های تو

که زنده ام برای تو برای تو تموم حال خوب من به خاطر تو بود و بس کنارمی نفس نفس

از این شبهای بی خبر از این سکوت در به در منو به خلوتت ببر منو ببر، میون موج موی تو

چه خوبه عطر و بوی تو چه خوبه آرزوی تو

***

امون بده ببینمت با چشمای که بسته اند تو سر بذار رو شونه هام که عاشقن که خستن

صدا بزن منو بذار صداتو زندگی کنم بذار دیوونگی کنم بذار از عشق تو چشای من بگو بگو برای من

با چشم بسته عاشقم ببین به جای من بذار که حس کنم تو رو با لمس خنده های تو

که زنده ام برای تو برای تو تموم حال خوب من به خاطر تو بود و بس کنارمی نفس نفس

از این شبهای بی خبر از این سکوت در به در منو به خلوتت ببر منو ببر، میون موج موی تو

چه خوبه عطر و بوی تو چه خوبه آرزوی تو

آخرین آثار امین صالحی