دانلود آهنگ جدید سلمان جلیلی علاقه

علاقه

متن آهنگ علاقه
من به تو همیشه تووی قهر و آشتی
یا به هر چیزی که تو علاقه داشتی
حتّی به گلی که روو موهات می ذاشتی
علاقه دارم…!

من به عطرِ تو که روو پیراهنم بود
به نگاهِ اونکه پارهء تنم بود
حتّی به تویی که انگار دشمنم بود
علاقه دارم…!


****
من به موهای تو که سیاه و صافه
وقتی دستام باید اونهارو ببافه
به کنارت بودن حتّی به اضافه
علاقه دارم…!من به اینکه حتّی دلتنگ با تو باشم
یا اسیر و کشتهء جنگ با تو باشم
حتّی واسهء یه آهنگ با تو باشم
علاقه دارم…!


آخرین آثار سلمان جلیلی