دانلود آهنگ جدید سام و میثم زد به سرم
متن آهنگ زد به سرم
چپ افتادی با من میزاری واسم کلاس هی خیلی هفت رنگ شدی میپوشی هر روز یه لباس هی
قانون داره رابطه هر کی دیده شاهده من خودم قربونتم میرم ولی چه فایده
هر چی نزدیک میشم آره دور میکنی خودتو ازم انقده سر به هوا شدی نمیبنی جلوتو اصلا
دوست دارم حتی وقتی لج کردی از هر جا رفتی راهتو کج کردی
همین الان یه هویی زد به سرم تورو از یاد ببرم ولی حیف نمیتونم جایی نگاتو بخرم
میدونم نداره کارام روتو اثری تو خودت یه شاهکاری بهترین اثری
الانم زد به سرم تورو از یاد ببرم ولی حیف نمیتونم جایی نگاتو بخرم
میدونم نداره کارام روتو اثری تو خودت یه شاهکاری تو بهترین اثری
دل و کندی دلو بردی منو کشتی یه روزایی میگی میخندی نگاه میخشکی
ولی باز ته ته دلم یه جورایی قرصه این که عاشقی یا نه دیگه نمیپرسه
همین الان یه هویی زد به سرم تورو از یاد ببرم ولی حیف نمیتونم جایی نگاتو بخرم
میدونم نداره کارام روتو اثری تو خودت یه شاهکاری بهترین اثری
الانم زد به سرم تورو از یاد ببرم ولی حیف نمیتونم جایی نگاتو بخرم
میدونم نداره کارام روتو اثری تو خودت یه شاهکاری تو بهترین اثری

***

دل و کندی دلو بردی منو کشتی یه روزایی میگی میخندی نگاه میخشکی
ولی باز ته ته دلم یه جورایی قرصه این که عاشقی یا نه دیگه نمیپرسه
همین الان یه هویی زد به سرم تورو از یاد ببرم ولی حیف نمیتونم جایی نگاتو بخرم
میدونم نداره کارام روتو اثری تو خودت یه شاهکاری بهترین اثری
الانم زد به سرم تورو از یاد ببرم ولی حیف نمیتونم جایی نگاتو بخرم
میدونم نداره کارام روتو اثری تو خودت یه شاهکاری تو بهترین اثری

آخرین آثار سام و میثم