دانلود آهنگ جدید سامان منصور دو سه روزه
متن آهنگ دو سه روزه
دو سه روزه نگام درگیرته مدام
یه حس خاصیه چقدر سر به هوام تویه نفسام نفس کی بودی تو خاطرتو میخوام
دلم پی دلته یه نشونی بده راحتش کن واسم جونشو میده شوخی نمیکنه باورش کن
دلم پی دلته یه نشونی بده راحتش کن واسم جونشو میده شوخی نمیکنه باورش کن
چه دل شوری شیرینیه که دو سه روزه دارم توو اوج ناباوری چه یهو دلو دادم
چه حس عجیبی دارم حالت غریبی دارم
تا تو نگاهم میکنی آشفته میشه حالم چه حس عجیبی دارم حالت غریبی دارم
تا تو نگاهم میکنی آشفته میشه حالم دلم پی دلته یه نشونی بده راحتش کن
واسم جونشو میده شوخی نمیکنه باورش کن دلم پی دلته یه نشونی بده راحتش کن
واسم جونشو میده شوخی نمیکنه باورش کن دو سه روزه نگام درگیرته مدام
یه حس خاصیه چقدر سر به هوام تویه نفسام نفس کی بودی تو خاطرتو میخوام
دلم پی دلته یه نشونی بده راحتش کن واسم جونشو میده شوخی نمیکنه باورش کن
دلم پی دلته یه نشونی بده راحتش کن واسم جونشو میده شوخی نمیکنه باورش کن

***

واسم جونشو میده شوخی نمیکنه باورش کن دلم پی دلته یه نشونی بده راحتش کن
واسم جونشو میده شوخی نمیکنه باورش کن دو سه روزه نگام درگیرته مدام
یه حس خاصیه چقدر سر به هوام تویه نفسام نفس کی بودی تو خاطرتو میخوام
دلم پی دلته یه نشونی بده راحتش کن واسم جونشو میده شوخی نمیکنه باورش کن
دلم پی دلته یه نشونی بده راحتش کن واسم جونشو میده شوخی نمیکنه باورش کن

آخرین آثار سامان منصور