دانلود آهنگ جدید سامیار شایا تمنا

تمنا

متن آهنگ تمنا
تا تو را دیدم مهرت به دل و جانم رفت تا تو را دیدم عقل و دین و ایمانم رفت
بی هوا آن دم دل محو تماشای تو شد تا تو را دیدم دل غرق تمنای تو شد
داد و فریاد دلم دست تو افتاد دگر دل ز دام تو مگر میشود آزاد دگر
هرچه پیش از تو کنار دگران خاطره بود همه آن خاطره ها میرود از یاد دگر
به هوای تو نفس میکشد این دیووانه شب به شب پرسه زن کوی توام مستانه
شدم آواره چشمان سیاهت ای کاش میکردی نظری بر دل این بی خانه
داد و فریاد دلم دست تو افتاد دگر دل ز دام تو مگر میشود آزاد دگر
هرچه پیش از تو کنار دگران خاطره بود همه آن خاطره ها میرود از یاد دگر

***

هرچه پیش از تو کنار دگران خاطره بود همه آن خاطره ها میرود از یاد دگر
به هوای تو نفس میکشد این دیووانه شب به شب پرسه زن کوی توام مستانه
شدم آواره چشمان سیاهت ای کاش میکردی نظری بر دل این بی خانه
داد و فریاد دلم دست تو افتاد دگر دل ز دام تو مگر میشود آزاد دگر
هرچه پیش از تو کنار دگران خاطره بود همه آن خاطره ها میرود از یاد دگر

آخرین آثار سامیار شایا