دانلود آهنگ جدید سقا مسلمی دنیامو عشقت برد

دنیامو عشقت برد

متن آهنگ دنیامو عشقت برد
چی شد تموم کردی دیوونه من مردم
عالی شروع کردم اما تهش خوردم
حرفی نبود آخه میگفتی من رد شم بهتر از این بود که تا آخرش بد شم
دنیامو عشقت برد روزهامو عشقت برد هرچی دلت میخواست خوبهامو عشقت برد
تو میگی اون روزها روزهای خوبی بود از من بپرسی که میگم یه شوخی بود
مجبوری دل کندن به هر حال خوب هرکی بود میرفت
تقصیر چشمام بود که هربار بهش هرچی دود میرفت
تنها نبودی که درکم کنی چی شد اون حس رویایی اینجوری قیچی شد
دنیامو عشقت برد روزهامو عشقت برد هرچی دلت میخواست خوبهامو عشقت برد
تو میگی اون روزها روزهای خوبی بود از من بپرسی که میگم یه شوخی بود

***

مجبوری دل کندن به هر حال خوب هرکی بود میرفت
تقصیر چشمام بود که هربار بهش هرچی دود میرفت
تنها نبودی که درکم کنی چی شد اون حس رویایی اینجوری قیچی شد
دنیامو عشقت برد روزهامو عشقت برد هرچی دلت میخواست خوبهامو عشقت برد
تو میگی اون روزها روزهای خوبی بود از من بپرسی که میگم یه شوخی بود

آخرین آثار سقا مسلمی