دانلود آهنگ جدید سقا مسلمی ثانیه ثانیه

ثانیه ثانیه

متن آهنگ ثانیه ثانیه
چند روزه که دلم گیره هر جا تو باشی دل میره
ثانیه ثانیه تو رو میخواد چند روزه به تو زنجیره

دوست داره عاشقت باشه دوست داره با تو تنها باشه
دوست داره رنگ موهاتو دوست داره آرزوت باشه

دوباره زد بارون به عشق دوتامون هر جور باشی خوبه حال دنیامون
این دل به تو دل بسته میمونه وابسته نفس و به جون تو به عشق تو وصله

دوباره زد بارون به عشق دوتامون هر جور باشی خوبه حال دنیامون
این دل به تو دل بسته میمونه وابسته نفس و به جون تو به عشق تو وصله

***

پروازه واسه من امشب قدم زدن با تو قدم زدن با تو

دیوونه یعنی اونیکه بگیره اخماتو بگیره اخماتو با تو قدم زدن از تو قفس زدن عاشق شدن فقط با تو

دوباره زد بارون به عشق دوتامون هر جور باشی خوبه حال دنیامون

این دل به تو دل بسته میمونه وابسته نفس و به جون تو به عشق تو وصله

دوباره زد بارون به عشق دوتامون هر جور باشی خوبه حال دنیامون
این دل به تو دل بسته میمونه وابسته نفس و به جون تو به عشق تو وصله

آخرین آثار سقا مسلمی