دانلود آهنگ جدید ساسان پاشایی فر مست و دیوانه
متن آهنگ مست و دیوانه
من مستو تو دیوانه ما را که برد خانه

صد بار تو را گفتم کم خور دو سه پیمانه

در شهر یکی کس را هوشیار نمیبینم

هر یک بدتر از دیگر شوریده و دیوانه

جانان به خراباتا تا لذت جان بینی

جان را چه خوشی باشد بی صحبت جانان

من مستو تو دیوانه ما را که برد خانه

صد بار تو را گفتم کم خور دو سه پیمانه

**

ای لولی بر زن تو مست تری یا من

هی پیش چه تو مستی افسانه من افسانه

من مستو تو دیوانه ما را که برد خانه

صد بار تو را گفتم کم خور دو سه پیمانه

آخرین آثار ساسان پاشایی فر