دانلود آهنگ جدید سایمان عشق ما پیروزه

عشق ما پیروزه

متن آهنگ عشق ما پیروزه
سخته میدونم عشق من عشق ما راه سختی پیش روشه

وقتش شده که قلب ما با غم و درد و غصه روبرو شه

سخته میدونم عشق من ولی بدون تموم میشن

میگذرن روزای سرد و ابری ما

آینده با تو روشنه وقتی دلتو با منه

دل پره از امید و شوق فردا

سخته میدونم عشق من ولی بدون تموم میشن

میگذرن روزای سرد و ابری ما

آینده با تو روشنه وقتی دلتو با منه

دل پره از امید و شوق فردا

**

اینو میدونم تا وقتیکه ما دوتا یک رنگیم و یک صدا

کل دنیا حتی اگه بخواد پاشه سد راه ما شه

بازم عشق ما پیروزه

بازم عشق ما پیروزه

سخته میدونم عشق من ولی بدون تموم میشن

میگذرن روزای سرد و ابری ما

آینده با تو روشنه وقتی دلتو با منه

دل پره از امید و شوق فردا

سخته میدونم عشق من ولی بدون تموم میشن

میگذرن روزای سرد و ابری ما

آینده با تو روشنه وقتی دلتو با منه

دل پره از امید و شوق فردا

آخرین آثار سایمان