دانلود آهنگ جدید سپهر خاکپور حالیشه

حالیشه

متن آهنگ حالیشه
همین که با منی هر جا کنارت حال من خوبه به محض بستن چشمات
همه دنیام آشوبه
کنارت هر زمان انگار ی دنیای جدید دارم نمیدونم میفهمی تو که
من چقد دوست دارم
دوست دارم دوست دارم دوست دارم
همه حرفامو میگم تا دلم آروم و خالی شه ن
همین که با منی هر جا کنارت حال من خوبه به محض بستن چشمات
همه دنیام آشوبه
کنارت هر زمان انگار ی دنیای جدید دارم نمیدونم میفهمی تو که
من چقد دوست دارم

**
دوست دارم دوست دارم دوست دارم

**
همه حرفامو میگم تا دلم آروم و خالی شه نمیدونم که قلب تو اصا
این حسو حالیشه حالیشه
همه حرفامو میگم تا دلم آروم و خالی شه نمیدونم که قلب تو اصا
این حسو حالیشه حالیشه
حضور تو کنار من مثه معجزه میمونه دلی که عاشقت میشه
فقط قدرشو میدونه
من اینجا از همه دنیا فقط تورو طلبکارم بگیر دستامو توو دستات
که از عشق تو بیمارم
همه حرفامو میگم تا دلم آروم و خالی شه نمیدونم که قلب تو اصا
این حسو حالیشه حالیشه
همه حرفامو میگم تا دلم آروم و خالی شه نمیدونم که قلب تو اصا

**
این حسو حالیشه حالیشه

آخرین آثار سپهر خاکپور